Kuruluş Web Sitesi : www.sibem.com.tr
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
Önceki Başvurularım

Lütfen aşağıdaki seçeneklerden size uygun olan kısımı tıklayarak işleme devam ediniz


İTİRAZLAR

Sınavların gerçekleştirilmesine ilişkin itirazlar sınav bitiş tarihinden itibaren 5 işgünü, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav sonuçlarının açıklanması tarihinden itibaren 5 işgünü, belgelendirme kararına, belge askı veya iptaline ilişkin itirazlar ise bildirim tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ne iletilmelidir!

İtirazlarınızı “İtiraz Formu” nu doldurarak tarafımıza ulaştırabilirsiniz. (İtiraz Formu'nda yer alan adres, telefon ve e-posta adresi kısımlarını mutlaka doldurunuz)

Mesai saatleri içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ne ulaşan itiraz hakkında, itirazın iletildiği iş günü, mesai saatleri dışında iletilenler içinse sonraki ilk mesai gününde, itiraz sahibine MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından geri dönülerek süreç hakkında bilgi verilir.

İtiraz değerlendirme sonucu 15 gün içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından itiraz sahibine bildirilecektir.

İtirazın çözüme kavuşturulamaması sonuç hakkında itiraz sahibinin tekrar itirazı olması durumunda 15 işgünü içerisinde İtiraz ve Şikayet Komisyonunun toplanması sağlanacak ve bu durumda itiraza nihai yanıtın sunulma süresi ilgili başvurunun MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezine ulaşması tarihinden itibaren 30 işgününü geçmeyecektir.

Komisyonun ilgili itiraz hakkında vardığı görüş belge verilmesi/verilmemesi kararını doğrudan etkiliyor ise ilgili alanda yetkin bir Sınav Yapıcı ve/veya Karar Verici ve/veya İç Doğrulayıcının görüşüne başvurulur ve çoğunluğun vardığı karara göre MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi sonucu ilan etme hakkına sahiptir.

Sözkonusu itirazın MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi personeli ile ilgili olması durumunda itiraza konu olan personel kesinlikle değerlendirme faaliyetlerinde yer almayacaktır.

 

ŞİKAYETLER

Sınav ve belgelendirme sürecine ait faaliyetler, personelden kaynaklı uygun olmayan davranışlar ve süreç içerisinde yaşanan memnuniyetsizliklerle ilgili şikayetleriniz için “Şikayet Formu”nu doldurarak tarafımıza ulaştırabilirsiniz.(Şikayet Formu'nda yer alan adres, telefon ve e-posta adresi kısımlarını mutlaka doldurunuz)

Mesai saatleri içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ne ulaşan şikayet hakkında, şikayetin iletildiği iş günü, mesai saatleri dışında iletilenler içinse sonraki ilk mesai gününde, şikayet sahibine MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından geri dönülerek süreç hakkında bilgi verilir.

Şikayet değerlendirme sonucu 15 gün içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından şikayet sahibine bildirilecektir.

Şikayetin çözüme kavuşmaması veya sonuç hakkında şikayet sahibinin tekrar itirazı söz konusu olduğunda, MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından en geç 15 işgünü içinde İtiraz ve Şikayet Komisyonunun toplanması sağlanır. Komisyonun şikayetin çözümüne yönelik bildirmiş olduğu görüşler, MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından değerlendirilerek başvuru sahibine yazılı olarak iletilir. Bu durumda şikayete nihai yanıtın sunulması süresi ilgili başvurunun MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ne ulaşması tarihinden itibaren 30 işgününü geçmeyecektir.

Sözkonusu şikayetin MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi personeli ile ilgili olması durumunda şikayete konu olan personel kesinlikle değerlendirme faaliyetlerinde yer almayacaktır.

Aday İtiraz/Şikayet/Öneri

Şahsıma ait bir itirazda/şikayette/öneride bulunmak istiyorum.

Kişisel/Kurumsal Şikayet/Öneri

Kurumuma ait bir şikayette/öneride bulunmak istiyorum.