Kuruluş Web Sitesi : www.sibem.com.tr
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI SEVİYE 4 (Rev 3) Sınav Şartları

MESLEK TANIMI:

Otomotiv Kaportacısı (Seviye 4), motorlu araç imalatı sürecinde, gövdede kusur ve hataları gidermek ve her türlü motorlu araç kaporta onarımlarını yapmak için gerekli kesme, hizalama, konumlandırma, düzeltme, gerdirme, çektirme, kaynak yapma, perçinleme ve zımparalama türünden işlemleri yapan kişidir. Bu işlemler sırasında araçlarda kapı ve kapak boşlukları ile ek yerlerinin kenarlarının çeşitli yöntemlerle onarılması ve aracın genel görünümünün düzgün şekilde oluşturulması esastır.

SINAV GİRİŞ ŞARTLARI:

Yeterlilik sınavına giriş şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

“Online Başvurular” kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen "Sınav ve Belgelendirme Süreci" kısmına bakınız.

YETERLİLİK BİRİMLERİ:

Zorunlu Birimler:
11UY0006-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
11UY0006-4/A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri
11UY0006-4/A3: Kaporta Onarım İşlemleri

Seçmeli Birimler:
-

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ: -

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

BAŞARI PUANLARI:

Teorik Sınav:
A1- A2-A3 Birimleri Başarı Puanı 60 puan

Performansa Dayalı Sınav:
A2-A3 Birimleri Başarı Puanı 80 puan

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

BELGE GÖZETİMİ:

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında ilgili Ulusal Yeterlilikte Gözetim Faaliyetleri kaldırılmıştır.

KRİTİK ADIMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Aşağıda belirtilen kritik adımlardan herhangi birini yerine getiremeyen aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

A2 İŞ ORGANİZASYONU VE ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ BİRİMİ;

*BY.9 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin, doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.
*BY.10 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.
*BY.19 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.20 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.21 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

A3 KAPORTA ONARIM İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ;

*BY.5 İşlerin zaman planını ve programını yapar.
*BY.8 Onarılabilecek parçalar için onarım işlemlerini yapar.
*BY.10 Parçanın temin edilmesi için ilgili kişileri bilgilendirir.
*BY.13 Onarım veya parça değişimi sırasında zarar görebilecek ya da çalışmayı engelleyecek parçaları tespit eder.
*BY.14 Bu parçaları talimatlar doğrultusunda söker veya koruma altına alır.
*BY.15 Sökme işlemi sırasında parçanın kendisine ve diğer parçalara zarar vermemek için gerekli önlemleri alır.
*BY.17 Talimatlara göre gerekli muayene ve ölçüm işlemlerini yapar.
*BY.18 Ölçüm ve muayene sonuçlarına göre yapılması gereken onarım işlemlerini belirler.
*BY.20 Gerekli markalama işlemlerini yapar.
*BY.22 Yardımcı aparat, şablon, mastar ve kalıpları kullanarak kaporta parçasına son şeklini verir.
*BY.25 Kaporta parçasının konumsal bağlantılarını ayarlar.
*BY.28 Yeni veya onarımı tamamlanan parçaların kaynağını veya yapıştırmasını yapar.
*BY.29 Araç kaportasını boya türünden koruyucu kaplama uygulanabilmesi için hazırlar.
*BY.30 Parçanın ve boyanın zarar görmemesi için talimatlarda belirtilen koruyucu önlemleri uygular.
*BY.31 Boyalı parçalara uygun araç, gereç, alet, cihaz ve malzemeleri kullanır.
*BY.32 Boyaya zarar vermeden gerekli düzeltme işlemini yapar.
*BY.33 Parça yüzeyinin düzgünlüğünü kontrol eder.
*BY.37 İşlemler sırasında parçaların ve aracın zarar görmemesi için gerekli önlemleri alır.
*BY.44 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.45 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.46 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem

15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Belge Yenileme Faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden tercih edilen birine göre gerçekleştirilir: a) Belgenin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) iletmek, b) Ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılmak. Not: (a) tercihini seçecek adaylar sadece sınavına girip belge aldığı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvurabilirler. Başvuru Dönemi: Belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.


Zorunlu Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
11UY0006-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Rev 3)

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 37 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Yok

Sınav Yok

90.00₺
11UY0006-4/A2 İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri (Rev 3)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

415.00₺
11UY0006-4/A3 Kaporta Onarım İşlemleri (Rev 3)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

545.00₺