Kuruluş Web Sitesi : www.sibem.com.tr
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
14UY0202-4 NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4 (Rev 1) Sınav Şartları

MESLEK TANIMI:

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde verilen çeşitli şekil ve özellikteki metal, alaşım ve diğer malzemelerden, iş parçasını istenilen biçim ve ölçülere getirmek için, hazır programlar kullanarak işleme programını oluşturup test eden ve teknik resme uygun şekilde bu programlara veriler girerek NC/CNC tezgahlarında seri/parti üretim tipi tornalama, frezeleme, taşlama, matkap ile delik delme, kesme gibi işlemlerle işleyen ve astlarının çalışmalarını izleyerek iş talimatına uygunluğunu denetleyen nitelikli kişidir. NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4), verilen iş parçalarının istenen özelliklere veya teknik resme uygunluğunun kontrol edilmesi, gerektiğinde tezgaha verilerin girilmesi ve takım sıfırlaması yapılması, tezgahın işe hazırlanması, deneme ve asıl üretim sırasında gerekli gözlem ve kontrollerin yapılarak uygunsuzlukların giderilmesi, işlenen parçanın ölçülerinin uygun alet ve aparatlarla doğru şekilde ölçülmesi ve işlem görmüş olan parçaların uygun biçimde istiflenmesi işlemlerini gerçekleştirir.

SINAV GİRİŞ ŞARTLARI:

Yeterlilik sınavına giriş şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

“Online Başvurular” kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen "Sınav ve Belgelendirme Süreci" kısmına bakınız.

YETERLİLİK BİRİMLERİ:

Zorunlu Birimler:

14UY0202-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler:

14UY0202-4/B1 Tornalama İşlemleri
14UY0202-4/B2 Frezeleme İşlemleri

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

BAŞARI PUANLARI:

Teorik Sınav:
A1-B1-B2 Birimleri Başarı Puanı 60 puan

Performansa Dayalı Sınav:
B1-B2 Birimleri Başarı Puanı 80 puan

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır

BELGE GÖZETİMİ:

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında ilgili Ulusal Yeterlilikte Gözetim Faaliyetleri kaldırılmıştır.

KRİTİK ADIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Aşağıda belirtilen kritik adımlardan herhangi birini yerine getiremeyen aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

B1 BİRİMİ:

*BY.2 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgah ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.
*BY.7 Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.
*BY.9 İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer.
*BY.11 Sıvı ve basınç seviyelerini kontrol ederek sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar.
*BY.12 Tezgahın referans (sıfır) noktasını belirler.
*BY.13 Kesicileri tezgah referans noktasına (sıfırına) gönderir.
*BY.15 Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi yapar.
*BY.16 Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açma/kapama işlemini yapar.
*BY.17 Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar.
*BY.18 Kontrol sistemini kullanarak devir sayısını ayarlar.
*BY.21 İş parçalarını tezgahın bağlama noktalarına bağlar.
*BY.24 Uygun aparatları kullanarak takımları tezgaha bağlar.
*BY.25 Takımları işlemler sırasında yerlerinde çıkmayacak şekilde bağlar.
*BY.26 Takımları taretin dönmesini engellemeyecek mesafelerde bağlar.
*BY.28 İş parçasının referans noktasını ayarlar.
*BY.29 İş parçasının tezgaha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
*BY.30 Üretim için hazırlanmış kodları ve komutları tezgaha veya bilgisayara yükler.
*BY.42 Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgahında tornalama işlemlerini uygular.
*BY.43 Programda yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını sürekli kontrol eder.
*BY.46 Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.
*BY.47 Parçaları gözlemleyerek kontrol edip bozuk ve ya kırık parçaları ayırır.
*BY.54 Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu gerekli ölçme aletleriyle kontrol eder.
*BY.55 İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.
*BY.63 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.64 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.65 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B2 BİRİMİ:

*BY.2 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgah ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.
*BY.7 Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.
*BY.9 İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer.
*BY.11 Yağ, kesme sıvı ve basınç seviyelerini kontrol ederek gerekli sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar.
*BY.12 Tezgahın referans (sıfır) noktasını belirler.
*BY.13 Kesicileri tezgah referans noktasına (sıfırına) gönderir.
*BY.15 Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi yapar
*BY.16 Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açma/kapama işlemini yapar.
*BY.17 Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar.
*BY.18 Kontrol sistemini kullanarak devir sayısını ayarlar.
*BY.21 İş parçalarını tezgahın bağlama noktalarına bağlar.
*BY.24 Uygun aparatları kullanarak takımları tezgaha bağlar.
*BY.25 Takımları işlemler sırasında yerlerinde çıkmayacak şekilde bağlar.
*BY.26 Takımları magazinin dönmesini engellemeyecek mesafelerde bağlar.
*BY.28 İş parçasının referans noktasını ayarlar.
*BY.29 İş parçasının tezgaha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
*BY.30 Üretim için hazırlanmış kodları ve komutları tezgaha veya bilgisayara yükler.
*BY.42 Teknik dokümantasyona göre NC / CNC tezgahında frezeleme işlemi uygular.
*BY.43 Programda yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını sürekli kontrol eder.
*BY.46 Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.
*BY.47 Parçaları gözlemleyerek bozulan veya kırılan parçaları kontrol ederek bozuk ve kırık parçaları ayırır.
*BY.54 Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu gerekli ölçme aletleriyle kontrol eder.
*BY.55 İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.
*BY.63 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.64 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.65 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem

2 türde belge yenileme işlemi yapılabilmektedir. 1. Sınavsız Belge Yenileme: 5 Yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda 2 yıl ilgili alanda çalışma kayıtlarını göstermek veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalışma kayıtlarını göstermek. (Çalışma Kayıtları: Hizmet Dökümü, Referans Yazısı , Sözleşme gibi kayıtlar olup ilgili alanda ve yıllarda çalıştığını ispat edecek nitelikte olmalıdır) 2. Sınavlı Belge Yenileme: Belgeye sahip olduğu birimlerden sadece performans sınavına katılıp başarılı olmak. (Teorik sınav yoktur. Sadece Performans sınavı yapılır) Başvuru Dönemi: Başvuru dönemi belge geçerlilik süresine 6 ay kala başlar ve belge geçerlilik süresinden 1 yıl sonraki süreye kadar devam eder. (Örneğin: 10.05.2022 belge geçerlilik süresine sahip bir adayın 09.05.2023’e kadar yukarıdaki türde yer alan belge yenileme yöntemine göre başvuru yaparak sürecini tamamlamalı ve başarılı olmalıdır)


Zorunlu Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Rev 1)

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 37 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Yok

Sınav Yok

150.00₺
Seçmeli Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
14UY0202-4/B1 Tornalama İşlemleri (Rev 1)

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 38 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

750.00₺
14UY0202-4/B2 Frezeleme İşlemleri (Rev 1)

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 38 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

750.00₺