Kuruluş Web Sitesi : www.sibem.com.tr
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 (Rev 3) Sınav Şartları

MESLEK TANIMI:

Direnç Kaynak Ayarcısı, metalik malzemelerin ergitmeli yöntemlerinden herhangi birini tam mekanize ve/veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak kaynak işlemi yapan kişidir. Kaynak işlemlerinde, parçaların kullanım amacına uygun, dayanımlı ve estetik bir biçimde birleştirilmesi esastır.

REFERANS DOKÜMANLAR

TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı

SINAV GİRİŞ ŞARTLARI:

Yeterlilik sınavına giriş şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

“Online Başvurular” kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen "Sınav ve Belgelendirme Süreci" kısmına bakınız.

YETERLİLİK BİRİMLERİ:

Zorunlu Birimler:
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Seçmeli Birimler:
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)
11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22)
11UY0015-4/B3 Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23)
11UY0015-4/B4 Yakma Alın Kaynağı (24)
11UY0015-4/B5 Basınç Alın Kaynağı (25)
11UY0015-4/B6 Yüksek Frekans Direnç Kaynağı (291)

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ:

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 14732 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 14732’ye uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

BAŞARI PUANLARI:

Teorik Sınav:
A1 Birimi Başarı Puanı 60 puan
B1-B2-B3-B4-B5-B6 Birimleri Başarı Puanı 50 puan

Performansa Dayalı Sınav:
Sınavına girilen seçmeli birimden/birimlerden 80 puan alınması ve kaynak numunesine uygulanacak testlerden başarılı olunması gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

BELGE GÖZETİMİ:

Belgeli kişiden her 6 ayda bir ilgili alanda çalıştığını gösterecek kayıtlar (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu) istenir. Belgeli kişi çalışma kayıtlarını on beş gün içerisinde iletmesi gerekir. Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını verilen süre içerisinde iletmemesi durumunda kişinin belgesi, geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınır. Çalışma kayıtlarının belgenin geçerliliği sona ermeden önce iletilmesi ve uygun görülmesi hâlinde kişinin belgesi yeniden geçerli duruma getirilir.

KRİTİK ADIMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Aşağıda belirtilen kritik adımlardan herhangi birini yerine getiremeyen aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

B1 BİRİMİ:

*BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.
*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.
*BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

B2 BİRİMİ:

*BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.
*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.
*BY.7 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.8 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.9 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.10 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.11 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

B3 BİRİMİ:

*BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.
*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.
*BY.7 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.8 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.9 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.10 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.11 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

B4 BİRİMİ:

*BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.
*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.
*BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

B5 BİRİMİ:

*BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.
*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.
*BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

B6 BİRİMİ:

*BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.
*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.
*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem

2 türde belge yenileme işlemi yapılabilmektedir. Belge geçerlilik süresi 3 yıl olan adaylar için; TS EN ISO 14732’de belirtildiği üzere son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge uzatılır. Belge geçerlilik süresi 6 yıl olan adaylar için; Ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılmak. (Teorik sınav yoktur. Sadece Performans sınavı yapılır) Başvuru Dönemi: Başvuru dönemi belge geçerlilik süresine 6 ay kala başlar ve belge geçerlilik süresinden 1 yıl sonraki süreye kadar devam eder. (Örneğin: 10.05.2022 belge geçerlilik süresine sahip bir adayın 09.05.2023’e kadar yukarıdaki türde yer alan belge yenileme yöntemine göre başvuru yapıp sürecini tamamlamalı ve başarılı olmalıdır)


Zorunlu Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (Rev 3)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 10 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Yok

Sınav Yok

200.00₺
Seçmeli Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) (Rev 3)

Soru Sayısı: 12

Sınav Süresi: 12 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 50

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

600.00₺
11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22) (Rev 3)

Soru Sayısı: 11

Sınav Süresi: 11 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 50

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

600.00₺
11UY0015-4/B3 Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23) (Rev 3)

Soru Sayısı: 12

Sınav Süresi: 12 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 50

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

600.00₺
11UY0015-4/B4 Yakma Alın Kaynağı (24) (Rev 3)

Soru Sayısı: 12

Sınav Süresi: 12 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 50

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

600.00₺
11UY0015-4/B5 Basınç Alın Kaynağı (25) (Rev 3)

Soru Sayısı: 12

Sınav Süresi: 12 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 50

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

600.00₺
11UY0015-4/B6 Yüksek Frekans Direnç Kaynağı (291) (Rev 3)

Soru Sayısı: 12

Sınav Süresi: 12 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 50

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

600.00₺