Kuruluş Web Sitesi : www.sibem.com.tr
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
11UY0004-5 AĞIR VASITA TECRÜBE SÜRÜCÜSÜ SEVİYE 5 (Rev 3) Sınav Şartları

MESLEK TANIMI:

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü (Seviye 5), üretimi ve montajı yapılan çeşitli türden ağır vasıtaların birini veya birkaçını, dokümanlar, araç imalat bildirisi, prosedür ve talimatlara göre kontrol eden, fren test standında bu vasıtaların ABS, ASR, fren kuvvetleri, ağırlık ve takograf türünden kontrollerini yapan, karayollarında aracın deneme sürüşünü gerçekleştiren, sürekli tekrar eden veya imalat birimleri tarafından düzeltilemeyen hatalar ile ilgili inceleme raporları hazırlayan ve bu işlemleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

SINAV GİRİŞ ŞARTLARI:

Yeterlilik sınavına giriş şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

“Online Başvurular” kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen "Sınav ve Belgelendirme Süreci" kısmına bakınız.

YETERLİLİK BİRİMLERİ:

Zorunlu Birimler:
11UY0004-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
11UY0004-5/A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri
11UY0004-5/A3: Tecrübe Sürüşü İşlemleri

Seçmeli Birimler:
11UY0004-5/B1: Sürüş Dışı Test İşlemleri

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ:

I. Alternatif: A1, A2, A3, 

II. Alternatif: A1, A2, A3, B1

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

BAŞARI PUANLARI:

Teorik Sınav:
A1-A2-A3-B1 Birimleri Başarı Puanı 60 puan

Performansa Dayalı Sınav:
A2-A3-B1 Birimleri Başarı Puanı 80 puan

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır

BELGE GÖZETİMİ:

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında ilgili Ulusal Yeterlilikte Gözetim Faaliyetleri kaldırılmıştır.

KRİTİK ADIMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Aşağıda belirtilen kritik adımlardan herhangi birini yerine getiremeyen aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

A2 - İŞ ORGANİZASYONU VE ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ BİRİMİ;

* BY.7 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin, doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.
*BY.8 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.
*BY.11 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.
*BY.17 İlgili araç modeline göre uygun cihaz, alet ve ekipmanlar ile test cihazı üzerinden uygun parametreleri seçer.
*BY.19 İç ve dış aydınlatma, silecekler, aynalar ve ön cam kontrollerini gerçekleştirir.
*BY.20 İlgili kontrol listelerine bakarak tecrübe sürüşüne çıkmayı engelleyici herhangi bir teknik problem olup olmadığını kontrol eder.
*BY.23 Aracın tecrübe sürüşüne hazır olup olmadığı nihai kararını verir.
*BY.24 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.25 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.26 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

A3 TECRÜBE SÜRÜŞÜ İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ;

*BY.5 Hızlanmadan sonra serbest gidiş, kapı ve pencerelerin rüzgâr sesini kontrol eder.
*BY.8 Bozuk yolda sürüş yaparak rotları, amortisörleri ve aracın bozuk yol şartlarındaki durumunu kontrol eder.
*BY.13 Tüm vites geçişlerini kontrol eder.
*BY.16 Aktarma organlarının ses seviyelerini ve birbirleri ile iletişimlerinin uygunluğunu kontrol eder.
*BY.17 Hız sabitleme ve şanzıman devir aralıklarının kontrolünü yapar.
*BY.18 Turbo şarj sisteminin ses ve kaçak kontrolünü yapar.
*BY.19 Yardımcı frenleme sistemi ve retarderin kontrolünü yapar.
*BY.25 Ön düzen donanımlarının ve aktarma organlarının ses durumunu kontrol eder.
*BY.28 Yağ, su, hidrolik türünden akışkanların seviye kontrollerini yapar.
*BY.29 Araç fren sistemi kontrollerini gerçekleştirir.
*BY.35 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.36 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.37 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B1 SÜRÜŞ DIŞI TESTLERİ İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ;

*BY.2 Program aracılığıyla blokaj esnasındaki fren hava basınçlarını tespit eder.
*BY.10 Takograf (dijital) kontrolünü yapar.
*BY.14 Fren sistemi bağlantılarını kontrol eder.
*BY.16 Araç sızdırmazlık kontrolü için ilgili test prosedürünü uygular.
*BY.23 Motorun döndürme momentini (torkunu) tekerlekler üzerinden ölçer.
*BY.24 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.25 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.26 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem

15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Belge Yenileme Faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden tercih edilen birine göre gerçekleştirilir: a) Belgenin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) iletmek, b) Ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılmak. Not: (a) tercihini seçecek adaylar sadece sınavına girip belge aldığı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvurabilirler. Başvuru Dönemi: Belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.


I. Alternatif Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
11UY0004-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Rev 3)

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 37 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Yok

Sınav Yok

90.00₺
11UY0004-5/A2 İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri (Rev 3)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

480.00₺
11UY0004-5/A3 Tecrübe Sürüşü İşlemleri (Rev 3)

Soru Sayısı: 30

Sınav Süresi: 45 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

480.00₺
II. Alternatif Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
11UY0004-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Rev 3)

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 37 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Yok

Sınav Yok

90.00₺
11UY0004-5/A2 İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri (Rev 3)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

480.00₺
11UY0004-5/A3 Tecrübe Sürüşü İşlemleri (Rev 3)

Soru Sayısı: 30

Sınav Süresi: 45 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

480.00₺
11UY0004-5/B1 Sürüş Dışı Test İşlemleri (Rev 3)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

480.00₺