Kuruluş Web Sitesi :
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
12UY0087-4 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ SEVİYE 4 (Rev 2) Sınav Şartları

MESLEK TANIMI:

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin (Seviye 4),
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

SINAV GİRİŞ ŞARTLARI:

Yeterlilik sınavına giriş şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

“Online Başvurular” kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen "Sınav ve Belgelendirme Süreci" kısmına bakınız.

YETERLİLİK BİRİMLERİ:

Zorunlu Birimler:
12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler:
12UY0087-4/ B1 Abkant Pres
12UY0087-4/ B3 Pres
12UY0087-4/ B4 Punch Pres

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.

SINAV VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

BAŞARI PUANLARI:

Teorik Sınav:
A1- B1-B3-B4 Birimleri Başarı Puanı 60 puan

Performansa Dayalı Sınav:
B1-B3-B4 Birimleri Başarı Puanı 80 puan

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır

BELGE GÖZETİMİ:

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

KRİTİK ADIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

B1 BİRİMİ:
*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.3 Malzeme kalınlığı ve bükme açısına uygun olarak alt kalıbı seçer.
*BY.4 Bükme açısı ve köşe yarıçapına bağlı olarak uygun üst kalıbı seçer.
*BY.5 Dayama ayarlarını yapar.
*BY.6 İmalat resmine göre büküm ölçülerini CNC/NC kontrol panelinden girer veya elle(manuel) ayarlar.
*BY.7 Bükülecek malzemeyi, dayamaların referans noktalarına uygun olarak yerleştirir.
*BY.8 İlk büküm işlemini yapar.
*BY.10 İmalat resmine göre büküm işlemini yapar.
*BY.11 Kesilen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular
*BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.15 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B3 BİRİMİ:
*BY.3 Metal levha şekillendirme kalıplarını tezgâha bağlar.
*BY.4 Kalıp yüksekliği ve parça kalınlığına göre kurs boyu ayarını yapar.
*BY.5 Presi boşta çalıştırarak ayarlarını ve kalıp bağlantılarını kontrol eder.
*BY.7 İşlenecek malzemeyi tezgâha yerleştirir..
*BY.8 El veya ayak kumandasıyla presleme işlemini yapar.
*BY.9 Preslenen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.10 Metal levha şekillendirme kalıplarının tezgâhtan söker.
*BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B4 BİRİMİ:
*BY.2 İş emrine uygun CNC işleme programını hazırlar.
*BY.3 Hazırladığı CNC işleme programını tezgahın kontrol panelinden seçer.
*BY.4 CNC işleme programında belirlediği dişi ve erkek zımbaları ilgili taretlere takar.
*BY.7 İşlenecek malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak tezgaha yerleştirir.
*BY.8 Şekillendirme işlemini yapar.
*BY.10 İşlenen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

SINAV KURALLARI:

Aday, sınavdan en az 30 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunmalıdır. Sınav Katılım Listesinde ismi olmayan hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

Aday Sınav Yapıcıya göstermek üzere içerisinde kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı veya ehliyet belgesini yanında bulundurmalıdır. Aksi takdirde aday sınava alınmaz.

Teorik sınavda kullanılacak kırtasiye malzemesi (kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi, kalemtraş) tarafınızca temin edilecektir.

Sınavlar sırasında mevzuat gereği görsel ve sesli kayıt yapılacaktır.

Teorik sınavda cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı adınıza kayıtlı cevap kağıdında o soru için ayrılmış yere belirgin bir şekilde işaretlemeyi unutmayınız.

Teorik sınavda her sorunun yalnızca bir doğru cevabı bulunmakta ve birden fazla cevap şıkkını işaretlemeniz durumunda cevabınız yanlış sayılacaktır. Yalnış verdiğiniz cevaplar doğru cevabınızı götürmeyecektir.

Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutulacak ve söz konusu adaylar sınav salonundan çıkarılacaktır.

Teorik sınavlarda aday sınava başladıktan sonra ilk 10 dakika içerisinde salonu terk edemez. Geç kalan adaylar sınav başladıktan sonra (kamera kaydı başlatıldıktan sonra) ilk 10 dakika içerisinde sınav salonuna alınabilir ancak ek süre verilmez. İlk 10 dakika içerisinde adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılması yasaktır, alandan ayrılan aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

Sınavlar esnasında adayların birbiriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır. Birbiriyle yardımlaşan veya konuşan adaylara kopya işlemi uygulanacaktır ve aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması gereken zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek, içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

Sınavlarda adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.

Sınavlarda cep telefonu vb. haberleşme araçlarının ve bilgisayar özelliği bulunan cihazların kullanılması yasaktır. Sınav sırasında cep telefonunuzun çalması veya kullanıldığının tespiti halinde sınavdan çıkarılarak sınavınız iptal edilecektir.

Teorik sınavlarda sınav için tahsis edilmiş masa, sıra vb. üzerinde sınavla alakası olmayan nesnelerin bulundurulması yasaktır.

Teorik sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması, cevapların da aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde verilmesi gerekmektedir.

Performansa dayalı sınavlarda iş sağlığı ve güvenliği kurallarının ihlal edilmesi halinde adayın sınavı durdurulacak ve aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

Performansa dayalı sınavlarda ulusal yeterlilikte belirtilen kritik adımlardan herhangi birinden başarısız olmanız durumunda sınavınız başarısız sayılacaktır.

Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın başvuru yapması durumunda, MYK mevzuatında ve ilgili UY’de belirtilen kriterlere göre ilave ücret alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde aday ücretsiz olarak en az 2 kez daha tekrar sınava alınacaktır. Ancak katılım sağlamadığı sınavlar için ücretsiz sınav hakkından düşülecektir.

Mücbir nedenlerle (hastalık, yaralanma vb.) sınava katılamayan aday(lar) için ancak durumunu belgelemesi kaydıyla ücretsiz ek sınav hakkı tanımlanacaktır.


Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Zorunlu Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
12UY0087-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Rev 2)

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 38 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Yok

Sınav Yok

82.60₺
Seçmeli Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
12UY0087-4/B1 Abkant Pres (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

513.30₺
12UY0087-4/B3 Pres (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

513.30₺
12UY0087-4/B4 Punch Pres (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

513.30₺