Kuruluş Web Sitesi : www.sibem.com.tr
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 (Rev 3) Sınav Şartları

MESLEK TANIMI:

Makine Bakımcı (Seviye 4) işyerindeki tüm makine, alet, donanım ve sistemlerde oluşan aksaklıkları gideren ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekli bakımlarını ve teşhisi kolay olan belirli tür arızaların onarımlarını gerçekleştiren kişidir. Bakım ve onarım işlemlerinde, makine, alet, donanım ve sistemlerin mümkün en uzun sürede ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması esastır.

SINAV GİRİŞ ŞARTLARI:

Yeterlilik sınavına giriş şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

“Online Başvurular” kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen "Sınav ve Belgelendirme Süreci" kısmına bakınız.

YETERLİLİK BİRİMLERİ:

Zorunlu Birimler:
10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler:
10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım
10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ:

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Makine Bakımcı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

BAŞARI PUANLARI:

Teorik Sınav (T1):
A1-B1-B2 Birimleri Başarı Puanı 60 puan

Teorik Sınav (T2):
B2 Birimi Başarı Puanı 60 puan

Performansa Dayalı Sınav:
B1-B2 Birimleri Başarı Puanı 80 puan

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

BELGE GÖZETİMİ:

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında ilgili Ulusal Yeterlilikte Gözetim Faaliyetleri kaldırılmıştır.

KRİTİK ADIMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Aşağıda belirtilen kritik adımlardan herhangi birini yerine getiremeyen aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

B1 ÖNLEYİCİ BAKIM YETERLİLİK BİRİMİ;

*BY.11 Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.
*BY.13 Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.
*BY.14 Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.
*BY.16 Filtreyi değiştirir.
*BY.17 Sızdırmazlık elemanını değiştirir.
*BY.18 Kayışı değiştirir.
*BY.19 Rulmanı değiştirir.
*BY.22 Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
*BY.24 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.25 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.26 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B2 DÜZELTİCİ BAKIM YETERLİLİK BİRİMİ;

*BY.12 Sızdırmazlık elemanından kaynaklı arızayı giderir.
*BY.13 Yetkili olmayan kişileri ve yabancı/tehlikeli maddeleri uzak tutmak gibi çalışma ortamının güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.
*BY.14 Arızaya neden olan parçalara ulaşmak için sökülmesi gereken parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre zarar vermeden söker.
*BY.15 Yeni parçaları talimatlara veya kullanım kılavuzlarına göre yerlerine takar.
*BY.17 Mekanik parçalardan kaynaklı arızaları giderir.
*BY.18 Onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.
*BY.19 Yapılan onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
*BY.20 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.21 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.22 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem

15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Belge Yenileme Faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden tercih edilen birine göre gerçekleştirilir: a) Belgenin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) iletmek, b) Ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılmak. Not: (a) tercihini seçecek adaylar sadece sınavına girip belge aldığı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvurabilirler. Başvuru Dönemi: Belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.


Zorunlu Yeterlilik Birimleri
T1 Performans T2 Yeterlilik Birimi Ücreti
10UY0002-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Rev 3)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Soru Tipi:

Sınav Yok

Sınav Yok

90.00₺
Seçmeli Yeterlilik Birimleri
T1 Performans T2 Yeterlilik Birimi Ücreti
10UY0002-4/B1 Önleyici Bakım (Rev 3)

Soru Sayısı: 30

Sınav Süresi: 45 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Soru Tipi:

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

480.00₺
10UY0002-4/B2 DÜZELTİCİ BAKIM (Rev 3)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Soru Tipi:

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Soru Tipi:

570.00₺