Kuruluş Web Sitesi : www.sibem.com.tr
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
12UY0083-3 METAL KESİMCİ SEVİYE 3 (Rev 2) Sınav Şartları

MESLEK TANIMI:

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesimcinin (Seviye 3),
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

SINAV GİRİŞ ŞARTLARI:

Yeterlilik sınavına giriş şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

“Online Başvurular” kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen "Sınav ve Belgelendirme Süreci" kısmına bakınız.

YETERLİLİK BİRİMLERİ:

Zorunlu Birimler:
12UY0083-3/A1 İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler:
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim
12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim
12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim
12UY0083-3/B6 Lazer Kesim
12UY0083-3/B7 Plazma Kesim

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

BAŞARI PUANLARI:

Teorik Sınav:
A1- B1-B2-B3-B4-B6-B7 Birimleri Başarı Puanı 60 puan

Performansa Dayalı Sınav:
B1-B2-B3-B4-B6-B7 Birimleri Başarı Puanı 80 puan

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır

BELGE GÖZETİMİ:

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında ilgili Ulusal Yeterlilikte Gözetim Faaliyetleri kaldırılmıştır.

KRİTİK ADIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME: 

Aşağıda belirtilen kritik adımlardan herhangi birini yerine getiremeyen aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

B1 BİRİMİ:

*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.3 Malzeme kalınlığı ve cinsine göre, giyotin makas tezgahının (NC) program veya elle kesme boşluk (sentil) ayarını yapar.
*BY.4 Malzeme kesim ölçüsünü (NC) program veya el ile dayama ayarlarını yapar.
*BY.6 Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.
*BY.7 Giyotin makas ile kesim işlemi yapar.
*BY.8 Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B2 BİRİMİ:

*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.4 Kesime uygun memeyi takar.
*BY.5 Kesim için uygun alev ayarını yapar.
*BY.6 Kesilecek malzemenin kalınlığına göre kesme basıncını ayarlar.
*BY.9 Oksi-gaz ile kesim tezgahında kesim işlemini yapar.
*BY.11 Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.15 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B3 BİRİMİ:

*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.3 Şerit testere tezgahında malzeme cins ve kalınlığına göre gerekli ayarları yapar.
*BY.6 Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.
*BY.7 Şerit testere tezgahında kesim işlemini yapar.
*BY.8 Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B4 BİRİMİ:

*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.3 Daire testere tezgahında malzeme cins ve kalınlığına göre gerekli ayarları yapar.
*BY.6 Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.
*BY.7 Daire testere tezgahında kesim işlemini yapar.
*BY.8 Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B6 BİRİMİ:

*BY.3 Kesilecek malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.
*BY.4 CNC kesim programını tezgahın kontrol panelinden seçer.
*BY.5 Kesim işlemini yapar.
*BY.9 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B7 BİRİMİ:

*BY.1 İmalat programına göre hazırlanan malzeme, alet ve takımları kontrol eder.
*BY.3 Kesilecek malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.
*BY.4 CNC kesim programını tezgahın kontrol panelinden seçer.
*BY.5 Kesim işlemini yapar.
*BY.7 Kesilen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.9 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem

15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Belge Yenileme Faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden tercih edilen birine göre gerçekleştirilir: a) Belgenin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) iletmek, b) Ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılmak. Not: (a) tercihini seçecek adaylar sadece sınavına girip belge aldığı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvurabilirler. Başvuru Dönemi: Belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.


Zorunlu Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Rev 2)

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 38 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Yok

Sınav Yok

90.00₺
Seçmeli Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

565.00₺
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim (Rev 2)

Soru Sayısı: 12

Sınav Süresi: 18 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

565.00₺
12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim (Rev 2)

Soru Sayısı: 11

Sınav Süresi: 17 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

565.00₺
12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

565.00₺
12UY0083-3/B6 Lazer Kesim (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

565.00₺
12UY0083-3/B7 Plazma Kesim (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

565.00₺