Kuruluş Web Sitesi : www.sibem.com.tr
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI SEVİYE 3 (Rev 3) Sınav Şartları

MESLEK TANIMI:

Otomotiv Montajcısı (Seviye 3), önceden işlem görerek hazır hale getirilmiş, montaj iş elemanı sayısı ve mekanik hassasiyeti az olan, rutin, montaj veya bağlantı yerleri ve konumları sabit olan otomotiv ana ürünü parçalarının farklı tip ve modeldeki araç gövdelerine sabitleme işlemleri ile kaba veya kolay şekilde yapılan ölçüm ve ayar işlemlerini yapan kişidir. Bu işlemin sonunda parçaların araç gövdesi üzerinde bulunmaları gereken yerlerine kullanım amacına uygun, dayanımlı ve estetik bir biçimde yerleştirilmesi ve doğru şekilde çalışmalarının sağlanması esastır.

SINAV GİRİŞ ŞARTLARI:

Yeterlilik sınavına giriş şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

“Online Başvurular” kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen "Sınav ve Belgelendirme Süreci" kısmına bakınız.

YETERLİLİK BİRİMLERİ:

Zorunlu Birimler:
11UY0007-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler:
11UY0007-3/B1: Montaj Hazırlık İşlemleri
11UY0007-3/B2: Montaj İşlemleri

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ:

1. Alternatif: A1, B1
2. Alternatif: A1, B2
3. Alternatif: A1, B1, B2

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

BAŞARI PUANLARI:

Teorik Sınav:
A1- B1-B2 Birimleri Başarı Puanı 60 puan

Performansa Dayalı Sınav:
B1-B2 Birimleri Başarı Puanı 80 puan

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

BELGE GÖZETİMİ:

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında ilgili Ulusal Yeterlilikte Gözetim Faaliyetleri kaldırılmıştır.

KRİTİK ADIMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Aşağıda belirtilen kritik adımlardan herhangi birini yerine getiremeyen aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

B1 MONTAJ HAZIRLIK İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ;

*BY.1 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin, doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.
*BY.2 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.
*BY.5 Montaj işlemleri yapılacak parçaları hazırlar.
*BY.8 Kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin çalışıp çalışmadıklarını kontrol eder.
*BY.15 Monte edilecek parça üzerinde kullanılacak özel aparatları tespit eder.
*BY.19 Taşıma şekline uygun alet, aparat veya düzenekleri temin eder.
*BY.21 Parçayı teknik dokümanlarda belirtilen şekil ve yöntemle araca yaklaştırır.
*BY.30 Uygulanacak koruma yöntemine uygun çalışır.
*BY.32 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.33 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.34 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B2 MONTAJ İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ;

*BY.3 Teknik dokümanlarda belirtilen şekilde, uygun alet ve aparatları kullanarak parçanın araca sabitlenmesini sağlar.
*BY.4 Teknik dokümanlarda belirtilen ayar ve bağlama işlemlerini yapar.
*BY.6 Montajı yapılan parça üzerinde veya araçta herhangi bir yabancı madde unutulmadığını kontrol eder.
*BY.16 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.17 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.18 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem

15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Belge Yenileme Faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden tercih edilen birine göre gerçekleştirilir: a) Belgenin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) iletmek, b) Ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılmak. Not: (a) tercihini seçecek adaylar sadece sınavına girip belge aldığı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvurabilirler. Başvuru Dönemi: Belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.


I. Alternatif Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
11UY0007-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Rev 3)

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 37 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Yok

Sınav Yok

90.00₺
11UY0007-3/B1 Montaj Hazırlık İşlemleri (Rev 3)

Soru Sayısı: 15

Sınav Süresi: 22 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

532.00₺
II. Alternatif Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
11UY0007-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Rev 3)

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 37 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Yok

Sınav Yok

90.00₺
11UY0007-3/B2 Montaj İşlemleri (Rev 3)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

687.00₺
III. Alternatif Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
11UY0007-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Rev 3)

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 37 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Yok

Sınav Yok

90.00₺
11UY0007-3/B1 Montaj Hazırlık İşlemleri (Rev 3)

Soru Sayısı: 15

Sınav Süresi: 22 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

532.00₺
11UY0007-3/B2 Montaj İşlemleri (Rev 3)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

687.00₺