Kuruluş Web Sitesi : www.sibem.com.tr
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI SEVİYE 4 (Rev 3) Sınav Şartları

MESLEK TANIMI:

Otomotiv Boya Onarımcısı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan dış ve iç yüzeylerinde boya hasarlarının oluştuğu parçaları, boyama işlemine uygun hale getiren, uygun renk ve özellikte boya hazırlayan, boyama işlemini yapan ve boyama sonrası yüzey işlemlerini uygulayarak meslekî gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Otomotiv Boya Onarımcısı (Seviye 4); boyama işlemlerinde, araç dış ve iç yüzeyleri üzerinde oluşmuş tüm boya hasarlarının tespit edilmesi, boyama sırasında ve sonrasında gerekli işlem sırasının ve süresinin belirlenmesi işlemlerini gerçekleştirir.

SINAV GİRİŞ ŞARTLARI:

Yeterlilik sınavına giriş şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

“Online Başvurular” kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen "Sınav ve Belgelendirme Süreci" kısmına bakınız.

YETERLİLİK BİRİMLERİ:

Zorunlu Birimler:
11UY0018-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
11UY0018-4/A2: Boya Onarım İşlemleri

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ:

-

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

BAŞARI PUANLARI:

Teorik Sınav:
A1- A2 Birimleri Başarı Puanı 60 puan

Performansa Dayalı Sınav:
A2 Birimi Başarı Puanı 80 puan

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

BELGE GÖZETİMİ:

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında ilgili Ulusal Yeterlilikte Gözetim Faaliyetleri kaldırılmıştır.

KRİTİK ADIMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Aşağıda belirtilen kritik adımlardan herhangi birini yerine getiremeyen aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

A2 BOYA ONARIM İŞLEMLERİ BİRİMİ;
*BY.7 Belirlenen uygun renk için boya hazırlığı yaparak boya hazırlık makinesinde uygun renkte boyayı hazırlar.
*BY.9 Boya tabancası temizlik işlemlerini gerçekleştirir.
*BY.10 Boya uygulanacak yüzeyde maskeleme işlemlerini yapar.
*BY.18 Boyanacak parça veya aracı boya kabinine uygun bir şekilde yerleştirir.
*BY.27 Boyayı gerekli katlar arası bekleme süresine riayet ederek uygular.
*BY.41 İşaretlenen yüzeyde maskeleme işlemlerini yaparak, eski boya yüzeyini kimyasal ve fiziksel olarak temizler.
*BY.46 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.47 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.48 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem

2 türde belge yenileme işlemi yapılabilmektedir. 1. Sınavsız Belge Yenileme: 5 Yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda 2 yıl ilgili alanda çalışma kayıtlarını göstermek veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalışma kayıtlarını göstermek. (Çalışma Kayıtları: Hizmet Dökümü, Referans Yazısı , Sözleşme gibi kayıtlar olup ilgili alanda ve yıllarda çalıştığını ispat edecek nitelikte olmalıdır) 2. Sınavlı Belge Yenileme: Belgeye sahip olduğu birimlerden sadece performans sınavına katılıp başarılı olmak. (Teorik sınav yoktur. Sadece Performans sınavı yapılır) Başvuru Dönemi: Başvuru dönemi belge geçerlilik süresine 6 ay kala başlar ve belge geçerlilik süresinden 1 yıl sonraki süreye kadar devam eder. (Örneğin: 10.05.2022 belge geçerlilik süresine sahip bir adayın 09.05.2023’e kadar yukarıdaki türde yer alan belge yenileme yöntemine göre başvuru yaparak sürecini tamamlamalı ve başarılı olmalıdır)


Zorunlu Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
11UY0018-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Rev 3)

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 38 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Yok

Sınav Yok

150.00₺
11UY0018-4/A2 Boya Onarım İşlemleri (Rev 3)

Soru Sayısı: 30

Sınav Süresi: 45 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok

1450.00₺