Kuruluş Web Sitesi : www.sibem.com.tr
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 (Rev 2)
Sınav Programı Kodu 24347
Başvuru Başlangıç Tarihi 17 Ekim 2016
Başvuru Bitiş Tarihi 14 Ekim 2016
Kayıtlı Aday Sayısı 1
Açıklama
10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 (Rev 2) Sınav Şartları

MESLEK TANIMI:

Mekanik Bakımcı (Seviye 4) işyerindeki tüm makine, alet, donanım ve sistemlerde oluşan aksaklıkları gideren ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekli bakımlarını ve teşhisi kolay olan belirli tür arızaların onarımlarını gerçekleştiren kişidir. Bakım ve onarım işlemlerinde, makine, alet, donanım ve sistemlerin mümkün en uzun sürede ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması esastır.

Bakım ve onarım işlemleri sırasında ayarlama, montaj-demontaj, sıkma ve çeşitli talaşlı işlemler ile ölçme, kaynak yapma (elektrik ark, oksi-asetilen ve toz/gaz altı kaynağı) ve yağlama gibi tipik işlemlerin yanında hidrolik, pnömatik ayarlar ile hizalama, dengeleme ve merkezleme türünden mekanik ayarları yapma gibi işlemler, uygun bilgi ve beceriler kullanılarak sağlanır.

Mekanik Bakımcı, kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği bakım ve onarım işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan makine, alet, donanım ya da sistemlerin uygun şekilde çalışması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması mekanik bakımcının sorumlulukları arasında yer alır.

SINAV GİRİŞ ŞARTLARI:

Yeterlilik sınavına giriş şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

“Online Başvurular” kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen "Sınav ve Belgelendirme Süreci" kısmına bakınız.

YETERLİLİK BİRİMLERİ:

Zorunlu Birimler:
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri
A2: Kalite Yönetim Sistemi

Seçmeli Birimler:
B1: Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar
B2: Rutin/Periyodik Bakımlar
B3: Arıza Bakım/Onarımları

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ:

I. Alternatif: A1, A2, B1, B2, B3,
II. Alternatif: A1, A2, B1, B2
III. Alternatif: A1, A2, B3.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. İlgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.

Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.

Sınavın teorik veya performansa dayalı bölümlerinden birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içerisinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu taktirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

BAŞARI PUANLARI:

Teorik Sınav:

A1-A2 Birimleri Başarı Puanı 60 puan
B1-B2-B3 Birimleri Başarı Puanı 70 puan

Performansa Dayalı Sınav:

B1-B2-B3 Birimleri Başarı Puanı 70 puan

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, makine bakımcının 24 aydan daha fazla makine bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

BELGE GÖZETİMİ:

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında ilgili Ulusal Yeterlilikte Gözetim Faaliyetleri kaldırılmıştır.

 

 

 


Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem

15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Belge Yenileme Faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden tercih edilen birine göre gerçekleştirilir: a) Belgenin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) iletmek, b) Ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılmak. Not: (a) tercihini seçecek adaylar sadece sınavına girip belge aldığı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvurabilirler. Başvuru Dönemi: Belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Yeterlilik Detayı
Yeterlilik Birimi T1 Performans T2 Yeterlilik Birimi Ücreti
10UY0002-4/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ (Rev 2) Zorunlu

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 60

Soru Tipi:

Sınav Yok
Sınav Yok
82.60 ₺
10UY0002-4/A2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Rev 2) Zorunlu

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 60

Soru Tipi:

Sınav Yok
Sınav Yok
82.60 ₺
10UY0002-4/B1 PLANLI BAKIMLAR, KORUYUCU/ÖNLEYİCİ BAKIMLAR (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Soru Tipi:

Geçme Oranı : 70

Sınav Yok
224.20 ₺
10UY0002-4/B2 RUTİN/PERİYODİK BAKIMLAR (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 15

Sınav Süresi: 22 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Soru Tipi:

Geçme Oranı : 70

Sınav Yok
224.20 ₺
10UY0002-4/B3 ARIZA BAKIM/ONARIMLARI (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 15

Sınav Süresi: 22 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Soru Tipi:

Geçme Oranı : 70

Sınav Yok
224.20 ₺
T1 Sınav
Sınav Programı Kodu 24347
Yeterlilik Tanımı 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 (Rev 2)
Sınav Yeri Ankara / Çankaya
Sınav Tarihi 17 Ekim 2016
Performans Sınavı
Sınav Programı Kodu 24347
Yeterlilik 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 (Rev 2)
Sınav Yeri Ankara / Çankaya
Sınav Tarihi 17 Ekim 2016
18 Ekim 2016