Kuruluş Web Sitesi : www.sibem.com.tr
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ SEVİYE 4 (Rev 3)
Sınav Programı Kodu 29822
Başvuru Başlangıç Tarihi 29 Kasım 2016
Başvuru Bitiş Tarihi 30 Kasım 2016
Kayıtlı Aday Sayısı 25
Açıklama
11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ SEVİYE 4 (Rev 3) Sınav Şartları

MESLEK TANIMI:

Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4), motorlu kara taşıtlarının basit veya karmaşık, rutin veya rutin olmayan mekanik arızalarının tespitini, parça değişimini, çalışma performanslarıyla ilgili yapısal ayarları ve bakım onarımlarını yapan kişidir. Otomotiv mekanikçisinin yaptığı bakım ve onarım işlemlerinde, araçların en uzun süre ve verimle, en yüksek performansta ve sürücü, yolcu ve yük güvenliğini sağlayacak şekilde çalışması esastır.

Bakım ve onarım işlemleri sırasında ayarlama, montaj-demontaj, sıkma ve yağlama gibi işlemlerin yanında, hizalama, dengeleme, merkezleme, üç boyutlu konumlandırma türünden mekanik ayarları yapma, rutin dışı ses ve titreşimleri yorumlama, yol testlerini yapma gibi işlemler otomotiv mekanikçisinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4), genel nezaret altında gerçekleştirdiği bakım ve onarım işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında ilgili bakım ve kullanım kılavuzları ile iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan araçların uygun şekilde çalışması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması otomotiv mekanikçisinin sorumlulukları arasında yer alır.

SINAV GİRİŞ ŞARTLARI:

Başvuru için Alternatif I ve II için B sınıfı veya üzeri sürücü belgesi gereklidir.
Alternatif I: A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,B4
Alternatif II: A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,
Başvuru için herhangi bir Deneyim şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

“Online Başvurular” kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen "Sınav ve Belgelendirme Genel Süreci" kısmına bakınız.

YETERLİLİK BİRİMLERİ:

Zorunlu Birimler:
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri
A2: Kalite Yönetim Sistemi
A3: İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi
A4: Son Kontrol ve Raporlama

Seçmeli Birimler:
B1: Periyodik bakım
B2: Arıza tespiti ve onarım
B3: Yol testi
B4: Eğitim ve Geliştirme

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ:

I. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4.
II. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2,B3
III. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1,B2.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Teorik performansa dayalı sınavdan başarılı olma şartı vardır. Sınavın teorik veya performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan, fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu taktirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

BAŞARI PUANLARI:

Teorik Sınav:
A1-A2-A3-A4 Birimleri Başarı Puanı 60 puan
B1-B2-B3-B4 Birimleri Başarı Puanı 70 puan

Performansa Dayalı Sınav:
B1-B2-B3-B4 Birimleri Başarı Puanı 70 puan

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, otomotiv mekanik bakım ve onarım işine 24 aydan daha fazla ara verilmemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

BELGE GÖZETİMİ:

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında ilgili Ulusal Yeterlilikte Gözetim Faaliyetleri kaldırılmıştır.

 


Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem

15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Belge Yenileme Faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden tercih edilen birine göre gerçekleştirilir: a) Belgenin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) iletmek, b) Ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılmak. Not: (a) tercihini seçecek adaylar sadece sınavına girip belge aldığı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvurabilirler. Başvuru Dönemi: Belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Yeterlilik Detayı
Yeterlilik Birimi Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
11UY0021-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri (Rev 3) Zorunlu

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 60

Sınav Yok
Sınav Yok
47.20 ₺
11UY0021-4/A2 Kalite Yönetim Sistemi (Rev 3) Zorunlu

Soru Sayısı: 5

Sınav Süresi: 8 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 60

Sınav Yok
Sınav Yok
47.20 ₺
11UY0021-4/A3 İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi (Rev 3) Zorunlu

Soru Sayısı: 5

Sınav Süresi: 8 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 60

Sınav Yok
Sınav Yok
47.20 ₺
11UY0021-4/A4 Son Kontrol ve Raporlama (Rev 3) Zorunlu

Soru Sayısı: 5

Sınav Süresi: 8 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 60

Sınav Yok
Sınav Yok
47.20 ₺
11UY0021-4/B1 Periyodik Bakım (Rev 3) Seçmeli

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Geçme Oranı : 70

Sınav Yok
265.50 ₺
11UY0021-4/B2 Arıza Tespiti ve Onarım (Rev 3) Seçmeli

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Geçme Oranı : 70

Sınav Yok
265.50 ₺
11UY0021-4/B3 Yol Testi (Rev 3) Seçmeli

Soru Sayısı: 5

Sınav Süresi: 8 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Geçme Oranı : 70

Sınav Yok
177.00 ₺
11UY0021-4/B4 Eğitim ve Geliştirme (Rev 3) Seçmeli

Soru Sayısı: 5

Sınav Süresi: 8 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Geçme Oranı : 70

Sınav Yok
59.00 ₺
Teorik Sınav
Sınav Programı Kodu 29822
Yeterlilik Tanımı 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ SEVİYE 4 (Rev 3)
Sınav Yeri Kocaeli / Çayırova
Sınav Tarihi 15 Aralık 2016
16 Aralık 2016
Performans Sınavı
Sınav Programı Kodu 29822
Yeterlilik 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ SEVİYE 4 (Rev 3)
Sınav Yeri Kocaeli / Çayırova
Sınav Tarihi 05 Aralık 2016
06 Aralık 2016
07 Aralık 2016